Günümüzde, başta pazarlama maliyetleri olmak üzere bir çok maliyet incelendiğinde üretici firmaların yalnızca bulundukları lokalde satış yaparak ayakta kalmaları oldukça zor görünmektedir. Örneğin; Konya'nın Ereğli ilçesinde, her ne kadar Türkiye'nin bir çok ilçesinden fazla nüfusa sahip olsa da, üretim yapan bir fimanın yalnızca bulunduğu bölgede satış yaparak bırakın ayakta kalması, üretim maliyetlerini karşılaması bile çok zor olacaktır. Oysa, dijitalleşen dünyada üreticinin ürünlerini dilediği şehir veya ülkede satması artık eskisi gibi maliyetli bir durum olmaktan çıkmıştır. Üreticinin, toptancının veya perakende satış yapan firmaların çok daha geniş kitlelere erişmesi dijital medya sayesinde mümkün olmuştur. Önemli olan bu dijital medyadaki süreci doğru bir şekilde başlatacak ve çok iyi sürdürecek bir partner ile birlikte çalışmaktır. Bu partner sayesinde çağın en önemli değişkenlerinden biri haline gelen dijital pazarlamada işletmenin kendine yer bulabilmesi mümkün olacaktır. Geleneksel pazarlama maliyetlerinin aksine dijital pazarlama daha uygun bir maliyetle daha kısa zamanda daha geniş kitleye erişime olanak tanımaktadır. Artık eskisi gibi evimize gelip su arıtma cihazı veya elektrik süpürgesi tanıtan pazarlama elemanlarının olmayışı bunun açık bir göstergesi demek sanırım yanlış olmaz. Bunda o dönem artan kitle iletişim araçlarının sayısı ve bu mecralarda yapılan reklamların önemi büyük yer edinmişti. Ancak unutulmamalıdır ki; o dönemde üretim yapan veya toptan/perakende satış yapan firma sayısı şimdiye kıyasla hayli azdı. Şimdilerde artan bu firma sayısı ile birlikte geleneksel kitle iletişim araçlarının sayısı yetersiz kalmış, buna paralel olarak da reklam maliyetleri artış göstermiştir. Bu durumda küçük ve orta ölçekli işletmeler bu kitle iletişim araçlarında kendilerine hiç yer bulamamakta veya çok az yer bulmakta, bu da kendilerini tanıtmak için yeterli olmamaktadır. Oysa küçük büyük bütün işletmelerin rahatlıkla ulaşabilecekleri bir pazarlama mecrası olan dijital ortamlarda (sosyal medya, internet siteleri, uygulamalar vb.) insanlar diledikleri kadar kendi tanıtımlarını yapabilmekte, böylece hiç ya da çok az maliyet harcayarak etrafındaki insanlara ulaşabilmektedirler. Ancak bazı büyük düşünen veya potansiyelini bildiği için bulunduğu konumun yeterli olmadığına inanan bir takım işletme sahipleri etrafındaki insanlarla sınırlı kalmayıp daha çok insana ulaşmak istemeye başlamış ve bu doğrultuda ortaya çıkan dijital medya pazarlamacılığı, sosyal medya pazarlamacılığı veya internet pazarlamacılığına yönelmiştir.

Dijital medya araçları müşterilerinizle sizin aranızda direkt bir köprü oluşturur. İnternet siteleri, sosyal medya araçları, dijital reklamlar, video reklamlar, infografik reklamlar sayesinde veya da içerik pazarlaması yaparak çok düşük maliyetlerle ülkenin veya dünyanın herhangi bir yerindeki potansiyel alıcınıza ulaşabilirsiniz. Çünkü internet herhangi bir sınır olmaksızın dünyanın herhangi bir noktasına erişebilmenizi sağlar. Söz konusu bu dijital medya veya dijital pazarlama araçları sayesinde pazarlama ağınızı ülkenin her noktasında en uygun şekilde kurabilir, ulusal veya uluslararası çapta bir pazarlama sistemi kurabilirsiniz.

Dijital pazarlama işine öncelikle internet ortamında sanal bir mağaza açarak başlamanız en doğru karar olacaktır. Bulunduğunuz şehrin en işlek caddesinde mağaza açmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur. Bir de dünyanın en işlek caddesinde, yani internette bir mağaza açtığınızı düşünün. Üstelik burada açtığınız mağaza en işlek caddede açtığınız mağazadan çok daha ucuza mal olmakta ve gideri de yok denecek kadar az olmaktadır. Doğru bir şekilde tasarlanmış ve kullancı dostu bir web sitesi, sosyal medya ve dijital reklamlar gibi çağın pazarlama olguları ile desteklendiğinde beklediğinizden çok daha fazla bir müşteri potansiyeline erişebilirsiniz.

Dijital pazarlama reklam ve tanıtım maliyetleri ölçülebilir ve kontrol edilebilir olduğu için, maliyet analizi yapma ve bütçe harcama konusunda en verimli mecra olarak görülmektedir. Detaylı analizler yapılarak, müşterilerin ilgi alanları, demografik yapıları ve davranışlarına göre pazarlama yapılabilir, reklamlardan elde edilen müşteriler ve marka bilinirlik oranındaki artış sayesinde maliyetler marjinal fayda sağlayacak şekilde ayarlanabilir. Geleneksel pazarlama ve reklam uygulamalarında bu kadar kesin sonuçlu maliyet analizleri yapmak ve direkt hedef kitleye erişmek neredeyse imkansızdır.